network

18 vabaühendust saavad vabatahtliku sõbra märgid

Ühisnädalal, 23. novembril toimub Siseministeeriumi suures saalis vabatahtlike kaasajate päe. kus tutvustatakse vabatahtliku tegevuse võrgustiku ühiseid sihte ning võrgustiku tegevust. Kohapeal annab Liikumine Kodukant ja Siseministeerium 18 vabaühendusele üle vabatahtliku sõbra märgid.

Lisaks selle arutletakse vabatahtlike kaasamise teemadel, vestlust juhib Tartu Ülikooli teadur Maie Kiisel.
Inimese eluviisis peitub mitmeid vabatahtliku tegevuse võimalusi, aga on ka takistusi. Vabatahtlikkus peab sobituma inimese enda praktilise elukorraldusega: mille jaoks on tal aega, mis köidab tema tähelepanu, kellega ta läbi käib, millele kulutab raha, millist tööd ta teeb, kus ta elab.

Ettekandes räägib Maie Kiisel sellest, milliseid eluviisilt eristuvaid rühmi võime ühiskonnast leida, milline on nende suhe vabatahtliku tööga, millised rühmad on täna “vabatahtlikkusega” üle- ja millised alakoormatud. Ettekandele järgnevas arutelus püüame statistikast päris inimesed üles leida ning otsida ühiselt viise, kuidas neid vabatahtliku tegevuse juurde tuua.

Ettekanne tugineb ühiskonnaelu eluviisilise sidustumise analüüsile, mis ilmub talvel Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi mahukas kogumikus “Eesti ühiskond kiirenevas ajas”. Kogumik põhineb suures osas “Mina. Maailm. Meedia” küsitlusuuringu andmetel.

Päev toimub Siseministeeriumi suures saalis, vajalik eelnev registreerumine. Anna endast teada hiljemalt 15. novembriks vabatahtlikud.ee lehel.

Kohtumine toimub KÜSKi rahastatud projekti “Vabatahtlike kaasajad koovad võrku” raames.

Allikas