Professionaalseks vabatahtlikuks – miks?

Aktiivne ühiskonda panustamine on iga ettevõtte maine loomisel oluline osa. Edukad ettevõtted üle maailma aitavad kaasa ühiskonna probleemide lahendamisele, läbi mille saavad nad nii ettevõtte sisese kui välise rahulolu. Olenemata ettevõtte tegevusalast on üle maailma tohutu hulk ettevõtteid, kes erinevat moodi vabatahtlikult panustavad (vaata artikklit). Lisaks sellele on paljud Eesti ettevõtted, kes on läbi viinud … Continue reading Professionaalseks vabatahtlikuks – miks?

18 vabaühendust saavad vabatahtliku sõbra märgid

Ühisnädalal, 23. novembril toimub Siseministeeriumi suures saalis vabatahtlike kaasajate päe. kus tutvustatakse vabatahtliku tegevuse võrgustiku ühiseid sihte ning võrgustiku tegevust. Kohapeal annab Liikumine Kodukant ja Siseministeerium 18 vabaühendusele üle vabatahtliku sõbra märgid. Lisaks selle arutletakse vabatahtlike kaasamise teemadel, vestlust juhib Tartu Ülikooli teadur Maie Kiisel. Inimese eluviisis peitub mitmeid vabatahtliku tegevuse võimalusi, aga on ka takistusi. Vabatahtlikkus peab … Continue reading 18 vabaühendust saavad vabatahtliku sõbra märgid