Tegevused aastal 2017

Eile kohtus Pärnumaa Vabatahtlike keskuse nõukoda Pärnu politseijaoskonnas, et arutada 2017 aasta tegevusi ning tegevuskava. Sellel aastal on tegevusi siit ja sealt ning oma osa on ka kindlatel traditsioonidel. Mais on ju tulemas Teeme Ära! talgud ning meie oma Vabatahtlike Tegude Päev. Lisaks sellele jätkame Vabatahtlike klubi tegevustega ning ootame klubisse juurde huvilisi. Pärnumaa Vabatahtlike … Continue reading Tegevused aastal 2017

Pärnumaa Vabatahtlike keskuse võrgustiku koolitus

2. detsembril toimus Pärnumaa Vabatahtlike keskuse ja võrgustiku viimane projekti koolitus. Koolitusel arutasime seniseid tegevusi kasutades mängulisi meetodeid, et mõõta oma seniste tegevuste efektiivsust ning tulemusi. Lisaks sellele vaatasime üle kunagised seatus eesmärgid ning selle, kas oleme need eesmärgid aasta lõpuks täitnud. Võrgustiku arengupäeva põhieesmärk oli hinnata võrgustiku senist tegevust ning tegeleda võrgustiku edukaks toimimiseks … Continue reading Pärnumaa Vabatahtlike keskuse võrgustiku koolitus

Professionaalseks vabatahtlikuks – miks?

Aktiivne ühiskonda panustamine on iga ettevõtte maine loomisel oluline osa. Edukad ettevõtted üle maailma aitavad kaasa ühiskonna probleemide lahendamisele, läbi mille saavad nad nii ettevõtte sisese kui välise rahulolu. Olenemata ettevõtte tegevusalast on üle maailma tohutu hulk ettevõtteid, kes erinevat moodi vabatahtlikult panustavad (vaata artikklit). Lisaks sellele on paljud Eesti ettevõtted, kes on läbi viinud … Continue reading Professionaalseks vabatahtlikuks – miks?

18 vabaühendust saavad vabatahtliku sõbra märgid

Ühisnädalal, 23. novembril toimub Siseministeeriumi suures saalis vabatahtlike kaasajate päe. kus tutvustatakse vabatahtliku tegevuse võrgustiku ühiseid sihte ning võrgustiku tegevust. Kohapeal annab Liikumine Kodukant ja Siseministeerium 18 vabaühendusele üle vabatahtliku sõbra märgid. Lisaks selle arutletakse vabatahtlike kaasamise teemadel, vestlust juhib Tartu Ülikooli teadur Maie Kiisel. Inimese eluviisis peitub mitmeid vabatahtliku tegevuse võimalusi, aga on ka takistusi. Vabatahtlikkus peab … Continue reading 18 vabaühendust saavad vabatahtliku sõbra märgid

Pärnumaa Vabatahtlike keskus valmistamab ette kohtumisi Pärnumaa ettevõtetes

Pärnumaa Vabatahtlike Keskus on valmistamab ette oktoobris- novembris kohtumisi Pärnumaa ettevõtetes, kus tutvustatakse töötajatele vabatahtliku tegevuse olemust ja võimalusi annetada aega olles vabatahtlik. Selle tõttu kaardistame ühenduste võimalusi ning vajadusi ettevõtjate kaasamiseks. Ühingute valmisolekut ning teadmisi otsime kahel teemal: 1. Professionaalne vabatahtlikkus vabaühendustes. Professionaalne vabatahtlik pakub pikema aja jooksul abi vajavale ühendusele oma erialaseid oskuseid, … Continue reading Pärnumaa Vabatahtlike keskus valmistamab ette kohtumisi Pärnumaa ettevõtetes

Parimate kodanikuühiskonna tegijate tunnustamine – esita oma kandidaat!

Juba 7.korda tunnustab PEAK koos Pärnumaa Kodukandiga Pärnumaa parimad kodanikuühiskonna tegijaid. Tunnustusi jagatakse 8 kategoorias. Kandidaate saavad esitada kõik. Nii et kui sulle on jäänud silma mõni sündmus, toimekas MTÜ, tubli vabatahtlik, hea koostööpartner, siis anna sellest teada siin: http://www.peak.ee/tunnustamine/ Kandidaate saab esitada 15.oktoobrini.

Avanes kandidaatide esitamine vabatahtlike tunnustamisele „Märka vabatahtlikku!“

Avanes kandidaatide esitamine vabatahtlike tunnustamisele „Märka vabatahtlikku!“ Hea inimene, kodanikuühendus, riigi- või omavalitsusasutus ja ettevõte! Kutsume teid kõiki hetkeks peatuma ja märkama meie ümber tublisid vabatahtlikke ja nende kaasajaid. Oma kandidaate saad esitada nii Vabatahtlike Värava (http://vabatahtlikud.ee/) kui ka Eesti Külaliikumise Kodukant kodulehe (http://kodukant.kovtp.ee/marka-vabatahtlikku) kaudu 10. oktoobrini. „“Märka vabatahtlikku“ tunnustusega täname neid inimesi ja organisatsioone, kes vabast … Continue reading Avanes kandidaatide esitamine vabatahtlike tunnustamisele „Märka vabatahtlikku!“

Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbanki ühisalgatus „Annetame aega“

Eesti Tööandjate Keskliit ja Swedbank kutsuvad tööandjaid üle Eesti ühinema heategevusliku algatusega „Annetame aega“ ja andma oma töötajatele aastas ühe tasustatud vaba päeva, et töötajad kasutaksid seda heategevuse tegemiseks. See on lihtne ja paindlik mudel ettevõttes heategevusega alustamiseks või juba olemasolevate vastutustundlike tegevuste täiendamiseks. Algatusega liitumise tingimused on väga lihtsad ja paindlikud. On vaid kaks … Continue reading Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbanki ühisalgatus „Annetame aega“

Pärnumaa Vabatahtlike keskuse seminari kokkuvõte (inglise keeles)

  On 15th to 17th of August Pärnumaa Volunteer Center hostes partners from Finland and Latvia to discuss possible cooperation for the future. On the first day we introduced our three day plan, visited PAKONE (Paikuse Youth Center), where there are a lot of volunteers. PANOKE is also a member of our volunteer network in … Continue reading Pärnumaa Vabatahtlike keskuse seminari kokkuvõte (inglise keeles)

Pärnumaa Vabatahtlike keskuse rahvusvaheline seminar

Pärnumaa Vabatahtlike keskus kohtub 15-17 august Läti ning Soome partneritega, et arutada koostöövõimalusi tulevikuks. Rahvusvahelisel seminaril on kavas näidata ning tutvustada partneritele kohalike vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide igapäevatööd ning tegevusi. Lisaks sellele arutame, kuidas toimub võrgustikutöö üle-Eestilises vabatahtlike võrgustikus ning seda, kuidas kogenud vabatahtlikud jagavad oma kogemusi ning nõuandeid rahvusvahelisel tasandil. Seminari lõpetame koostöökokkuleppe ning uute … Continue reading Pärnumaa Vabatahtlike keskuse rahvusvaheline seminar

Pärnumaa Vabatahtlike Keskus oli abiks YIFE-de ekskursioonil

Sel suvel 23.-30. juulini kogunes Jõulumäele rahvast kõikjalt maailmast, sest Noorteühing Eesti 4H korraldas seal rahvusvahelise IFYE konverentsi. IFYE (International Farm Youth Exchange) ehk rahvusvaheline maanoortevahetus on ülemaailmne programm, mille kaudu saab noor elada kolm kuni kuus kuud välismaal eri peredes. Juuli lõpus toimuvale konverentsile olid oodatud need, kes on IFYEna välismaal elanud. Jõulumäel toimus 58. … Continue reading Pärnumaa Vabatahtlike Keskus oli abiks YIFE-de ekskursioonil

Raeküla Vanakool otsib oma ridadesse tegusaid vabatahtlike

Pärnumaa vabatahtlike võrgustikku kuuluv MTÜ Selts Raeküla otsib vabatahtliku abiks erinevate sündmuste (kontserdid, perepäevad, konkursid, suurüritused, kodumaiste ja väliskülaliste vastuvõtmine, teemanädalate korraldamine) ettevalmistavateks tegevusteks. Lisaks sellele on abi vaja heakorra-, koristus- ja remonditöödel ning töötubade läbiviimisel (õmblus, mööbli renoveerimine, erinevate käsitöö meenete valmistamine jne. Lisainfo ning registeerimine: http://vabatahtlikud.ee/kuulutus/vabatahtlikuks-kogukonnakeskusesse/

Üle-Eestilise võrgustiku koolitus 19-20 mai

Pärnumaa Vabatahtlike keskus olles üle-Eestilise vabatahtlike võrgustiku liige osales 19-20 mai koolitusel, kus arutasime üle Eesti kokku tulnud vabatahtliku tegevust arendavate ning vabatahtliku tegevusega seotud organisatsioonidega, kuidas ühtse võrgustikuna koostöö pareminu sujuks. Teemadeks oli võrgustiku missioon, visioon, eesmärgid ning tegevused. Lisaks sellele arutasime teemagruppide tööd ning tulevaid tegevusi. Päeva alustas väga sisutiheda ning huvitava kogemustejagajaga … Continue reading Üle-Eestilise võrgustiku koolitus 19-20 mai

Vabatahtlike Tegude Päev Pärnu Martensi väljakul

14. mai 2016 kogunesime juba kolmandat korda, et ühiselt Pärnumaa organisatsioonidega läbi viia aktsioon Vabatahtlike Tegude Päev. Osalevaid organisatsioone oli see aasta 14. Pärnumaa Vabatahtlike Keskus Pärnu Noortekeskus Paikuse Noortekeskus Eesti 4H Nooruse Maja Pärnumaa Kodukant Politsei ja piirivalveamet Punane Rist Pärnumaa Selts Shalom Abikeskus Noorteagentuur “Archimedes” MTÜ Pesapuu MTÜ NeighBar Raeküla Vanakooli Keskus Vanem … Continue reading Vabatahtlike Tegude Päev Pärnu Martensi väljakul

Pärnumaa Vabatahtlike keskuse partnerite külastus Soomes

Külastasime 9-10. mai Soomet, et tutvuda vabatahtliku tegevuse eestvedaja organisatsiooniga Citizen Forum (http://www.kansalaisareena.fi) ning Turkus oleva eaketele suunatud organisatsiooniga, kus on palju aktiivseid vabatahtlike Kotikunnas (http://www.kotikunnas.fi). Lisaks sellele kohtusime Soomes elavate eestlaste kogukonnaga, kes tegelevad Turkus regulaarselt vabatahtliku tegevusega ning Eesti traditsioonide arendamisega.  

Pärnumaa Vabatahtlike Keskuse partnerite külastus Lätis

22. aprillil külastas Pärnumaa Vabatahtlike keskus potentsiaalseid koostööpartnereid Lätis, Riias. Külastasime kahe organisatsiooni- Trepes ning BamBuss. Kohtumine läks väga edukalt, kuna saime hea ülevaate vabatahtliku tegevuse olukorrast ning kitsaskohtadest ja kordaminekutest Lätis. Lisaks sellele saime väga hea ning ühiste huvide nng eesmärkidega partneri Trepes. Külastasime ka koostöösidemete loomise eesmärgil Läti MTÜde Festivali. Väljasõit toimus projekti … Continue reading Pärnumaa Vabatahtlike Keskuse partnerite külastus Lätis

Pärnumaa Vatahtlik Keskus läheb Lätti partnereid külastama

Pärnumaa Vabatahtlike Keskus koos kahe vabatahtlikuga ning seitsme võrgustiku liikmega läheb 22.04 Lätti partnereid külastama. Plaanis on kohtuda organisatsiooniga Trepes, kes kaasab noori ning koordineerib vabatahtliku tegevust Riias. Lisaks sellele kohtume veel kahe organisatsiooniga, BaMbuss ning Drošā māja, Läti mittetulundusorganisatsioonide festivalil. Tuleb tegus ning vahva päev.

Teine vabatahtlike võrgustiku koolitus

28. jaanuar toimus Punases Ristis, Kuninga 30a kell 13.00 teine Vabatahtlike keskuse võrgustiku arengukoolitus. Koolituse eesmärk on välja selgitada, mis on meie võrgustiku eesmärk, kuidas me saame üksteisele toeks olla ning mis on meie ootused võrgustikult. Lisaks sellele arutame selle aasta plaani ning kuhu me aasta lõpuks jõuda soovime.

Tule löö kaasa talentide klubis!

Oleme Pärnumaal peatselt käivitamas talentide klubi professionaalsetele vabatahtlikele! Kui sa töötad mõnes Pärnumaa ettevõttes või asutuses ning pakud järjepidevat erialalist abi vabatahtlikuna (näiteks aitad teha raamatupidamist või osutad juriidilist nõuannet ilma selle eest töötasu saamata) mõnes Pärnumaa vabaühenduses, siis on talentide klubi just sinu jaoks. Kui soovid täpsemalt teada millega tegu ja oled valmis kaasa … Continue reading Tule löö kaasa talentide klubis!