network

Pärnumaa Vabatahtlike keskus valmistamab ette kohtumisi Pärnumaa ettevõtetes

Pärnumaa Vabatahtlike Keskus on valmistamab ette oktoobris- novembris kohtumisi Pärnumaa ettevõtetes, kus tutvustatakse töötajatele vabatahtliku tegevuse olemust ja võimalusi annetada aega olles vabatahtlik. Selle tõttu kaardistame ühenduste võimalusi ning vajadusi ettevõtjate kaasamiseks.

Ühingute valmisolekut ning teadmisi otsime kahel teemal:

1. Professionaalne vabatahtlikkus vabaühendustes.

Professionaalne vabatahtlik pakub pikema aja jooksul abi vajavale ühendusele oma erialaseid oskuseid, teadmisi ja kogemusi, kas siis nõu andes või ise midagi ära tehes ilma rahalist tasu saamata st, et annetab oma aega.

Näiteks aitab personalispetsialist ühendusel töölepinguid üle vaadata, ajakirjanik pressiteateid koostada, finantsjuht paremini eelarvet planeerida vm. Tegemist on siis püsiva suhtega ühenduse ja vabatahtliku vahel pikema aja jooksul

2. Ühekordne töökollektiiviga vabatahtliku töö tegemine ühenduste poolt elluviidavates tegevustes nn talgud, festivalid, konkursid, sündmused, aktsioonid jm

Näiteks tulevad vabatahtlikud 3 tunniks ühendusse ja teevad midagi koos kellegi heaks. Antud tegevusega ei eeldata püsiva suhte tekkimist vabatahtlike ja ühingu vahel.

Selleks, et saaksime välja tuua juba konkreetseid võimalusi ettevõtte jaoks, palume ühendustel täita küsimustik mõeldes oma ühenduses läbi, millised on vajadused ja võimalused vabatahtlike rakendamiseks.

Küitluse leiab siit!