network

Professionaalseks vabatahtlikuks – miks?


Aktiivne ühiskonda panustamine on iga ettevõtte maine loomisel oluline osa. Edukad ettevõtted üle maailma aitavad kaasa ühiskonna probleemide lahendamisele, läbi mille saavad nad nii ettevõtte sisese kui välise rahulolu. Olenemata ettevõtte tegevusalast on üle maailma tohutu hulk ettevõtteid, kes erinevat moodi vabatahtlikult panustavad (vaata artikklit).

Lisaks sellele on paljud Eesti ettevõtted, kes on läbi viinud mitmeid projekte ning kogunud tänu nende projektide kliendi kindla usalduse (nt. SwedbankSEB). Vaatamata sellele, et näitena on välja toodud kaks suurt ning rahvusvahelist ettevõtet, ei tähenda see seda, et väikeettevõtted ei võiks panustada. Väär arusaam on see, et kui me isegi hakkama ei saa, kuidas saame me teisi aidata? See aga tuleneb kõik missioonitundest ning leidlikkusest leida väiksemaid variante ning võimalusi, mis annavad samuti väga suure tulemuse ning võivad lõpuks viia välja ka suurte võimalusteni, kuna me kõik alustame väikselt. Väiksemaid variante ning võimalusi pakub praegu käimas Tööandjate Keskliidu ning Swedbanki algatus Annetame Aega. 

Vabaühendused seejuures tegelevad ühiskonna probleemide lahendamisega igapäevaselt ning enamasti vabatahtlikult ning koostöö kahe sektori vahel annab meie ümber suurema võimaluse kitsaskohti parandada.

Meie pakume võimalust aidata ning anda oma osa meie ümber toimuva muutmisel. Tegeledes vabatahtliku tegevusega võimaldab tegevus tutvustada ettevõtet avalikkusele ning loob häid emotsioone. Oleme eesmärgiks võtnud ettevõtete kaasamise vabatahtliku tegevuse juures, et näidata ettevõtetele, millist kasu on võimalik vabatahtlikuna tegutsemisest saada ning läbi positiivse tagasiside oleme kogunud hulga häid praktikaid Pärnumaa ettevõtetelt.

Pakume teie ettevõttes töötavatele isikutele võimalust osaleda algatuses Pärnumaa Talentide Klubi, mis on oma ala spetsialistide võrgustik ning hoomab endas inimesi, kes on nõus panustama oma aega ka ettevõtte väliselt loomaks meie ümber paremat ühiskonda.

Talentide klubis on raamatupidajad, turunduspetsialistid, koolitajad, juristid jne. ehk oma ala asjatundjad, kes annavad vabatahtlikult nõu enda valdkonnast vabaühendustele. See ei ole iga nädalane või iga kuine tegevus vaid probleemide või küsimuste tekkimisel on olemas inimene, kelle poole pöörduda. Talentide Klubi on vabatahtlike profesionaalide pank, kust on vabaühendustel võimalik saada vabatahtliku abi erinevate valdkondade esindajatelt.

See on Sinu võimalus arendada ennast ning selles protsessis ka teisi enda ümber. Kui oled ettevõtte juht, personali töötaja või ettevõtte ükskõik milline töötaja ning arvad, et ka sina taha oma kogemusi heal eesmärgil jagada pane ennast kirja, ja Pärnumaa Vabatahtlike Keskus loob selle võimaluse, mis võib muuta sinu elu!

Kirja saab panna ennast siin!charity