Pärnumaa Vabatahtlike Keskuse võrgustiku arendamine

Projekti eesmärk on Pärnumaa Vabatahtlike keskus luua kestlikuks, Pärnu maakonnas toimivaks, vabatahtliku tegevust propageerivaks sektoriteüleneseks koostöövõrgustikuks.

Projekti tegevused on suunatud võrgutiku arendamisele kolmes suunas:

Esimene ning põhisuund on keskenduda olemasoleva võrgustiku tegevusvõimekuse kasvule. Projekti raames viiakse läbi süvendatud arenduskoolitus, soetatakse vahendid nähtavuse suurendamiseks, viiakse läbi avalik aktsioon.

Teine suund on koostöö ettevõtjate ja vabatahtlike vahel. Projekti raames loome kontaktid ettevõtjatega, viime asutustes läbi töötajatele suunatud infopäevad vabatahtliku tegevuse olemusest. Koostöös ettevõtjatega loome vabatahtlike võrgustiku juurde professionaalidest vabatahtlike klubi.

Kolmas suund on luua keskuse juurde kindlad partnerlussuhted rahvusvahelisel tasandil.

Projekt kestab: 01.09.2015 – 31.12.2016

Projekti eelarve: 16374.50€
Projektijuht: Agnes Talalaev
Projekti partnerid: PEAK, MTÜ Kaubandus-tööstuskoda Pärnu esindus, Rääma Noorteühing Noorus MTÜ

Projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tegevussuund 1
September- detsember(2015) Projekti tegevuste juhtimine Meeskonna tööle rakendamine
Oktoober – november (2015-2016) Pärnumaa võrgustiku arendustegevus 1. Osalemine Eesti vabatahtliku tegevuse võrgustiku koolitustel.
2. Pärnumaa võrgustiku arendamise koolitus.
Oktoober- detsember Võrgustiku nähtavuse suurendamine avalikus ruumis Loome Pärnumaa Vabatahtlike Keskust tutvustavad materjalid.
9. mai 2016 Vabatahtliku tegevuse avalik aktsioon Vabatahtliku tegevuse võrgustiku ühistööna läbiviidav avalikkusele suunatud sündmus
Tegevussuund 2
November Ettevõtjate kaasamine võrgustikku –  Partneritega ettevõtete kaardistamine–     Infotunnid
– Koolitused
Oktoober Professionaalide klubi käivitamine Professionaalide klubi põhimõtete, toimimise, idee tutvustus ja arutelu.
Tegevussuund 3
Oktoober-detsember (2016) Rahvusvahelise koostöö algatamine ja arendamine – Kontakt partnerite külastamine– Vabatahtlike keskusele akrediteeringu taotlus Euroopa Noored büroolt;
– Vabatahtlike keskuse materjalide tõlkimine;
– Mai 2016: esimene võrgustiku rahvusvaheline ühisseminar
August 2015 ja detsember 2016 Projekti vahehindamine analüüs ja aruandlus Projekti lõpus toimub tegevusi kokkuvõttev Võrgustiku arenguseminar. Selle raames hinnatakse tegevuste tulemused ja mõju, ning vajadusel tehakse täiendused kehtivasse arengukavasse.
– Vahehindamise teostab projekti juhtgrupp ja selle raames tehakse vajadusel muutusi
– Peale lõpuseminari koostatakse KÜSK lõpparuanne meeskonna poolt.