network

Võrgustku teine arengukoolitus

28. jaanuar toimub Punases Ristis, Kuninga 30a kell 13.00 teine Vabatahtlike keskuse võrgustiku arengukoolitus. Koolituse eesmärk on välja selgitada, mis on meie võrgustiku eesmärk, kuidas me saame üksteisele toeks olla ning mis on meie ootused võrgustikult. Lisaks sellele arutame selle aasta plaani ning kuhu me aasta lõpuks jõuda soovime.